Örebro Folkhögskola

Örebro Folkhögskola drivs av Evangeliska Frikyrkan och erbjuder en rad olika fristående kurser. Skolan är uppdelad i två delar där den ena ligger i Vivalla och den andra delen är belägen i Götabro. Örebro Folkhögskola

Vivalla

Vivalla är en dagfolkhögskola vilket betyder att eleverna bara kommer hit över dagen. Denna del flyttade år 2008 in i Vivalla centrum där tidigare Skolförvaltningen legat. Då det varit många som sökt till skolan har lokalerna sakta men säkert utökats samtidigt som de har renoverats och byggts om till att bli så ändamålsenliga som möjligt.

På Vivalla erbjuds allmän kurs och en fritidsledarutbildning. Med allmän kurs menas att man har möjligheten att läsa in de betyg som man av någon anledning inte tagit på grundskole- eller gymnasienivå. Kursen är mellan 1-3 år beroende främst på förkunskaper men även hur motiverad man är att studera.

Fritidsledarutbildnignen är på två år och ger eleverna en examen vilket gör att de sedan kan söka jobb som fritidsledare.

Utbudet kan ändras år från år även om detta är deras ”basutbud”.

Götabro

Den andra delen, Götabro, är en internatskola där eleverna har möjlighet att bo i de fall som de kommer från andra delar av landet. Det är även på Götebro som skolan har sina bibelskola. Götabro kursgård har använts av skolan sedan 2005 då EFK (Evangeliska Frikyrkan) blev huvudman för skolan.

Detta är en gammal anrik gård där det bedrivits undervisning ända sedan 1893. Men så mycket inslag av dess historia finns inte i dagens byggnader som är mycket moderna.

De kurser som erbjuds på Götabro är inriktade på den kristna religionen på ett eller annat sätt. Här finns kurser inom exempelvis bibelkunskap, personlig tillväxt och hur man jobbar i en församling. En populär kurs är ”Bibelterminen”. Framförallt många unga vuxna kommer hit för att lära sig mer om Bibeln ett halvår direkt efter, eller några år efter, studenten. Utöver Bibelterminen finns en ettårig utbildning med samma fokus men där mer tid läggs på de olika delarna.