Örebro Slott

Örebro SlottSlottet i Örebro är ett av de största dragplåstren till staden. Varje år lockar attraktionen mängder av besökare och turister från andra delar av Sverige (och världen). Att slottet är en betydande attraktion för Örebro är förståeligt i hög grad – en rundvandring i slottets gamla korridorer är en upplevelse som sent glöms.

Historia

Ursprungligen var slottets syfte att fungera som en försvarsborg. Den här rollen förlorades redan under början av 1600-talet, då det istället byggdes om ett till ett renässansslott. Örebro slott har tagit många olika skepnader genom åren. Så som slottet ser ut idag skiljer sig med största sannolikhet ganska mycket från hur Magnus Eriksson hade tänkt sig det.

Under 1800-talet, ungefär fem sekel efter det uppfördes, genomfördes de senaste stora förändringen på dess yttre. Vid den ombyggnationen fick slottet sig en mer romantisk exteriör. Genom historien har slottet varit säte för en rad viktiga riksdagar, möten och sammankomster. Sedan mitten av 1700-talet är slottet residens för Örebro läns landshövding.

Mer om slottets historia kan bland annat läsas på wikipedia.

Interiör

Slottets interiör är något som har varierat mycket genom åren – givetvis än mer än dess exteriör. Möbler, textiler i form av gardiner och möbelöverdrag, samt annat har bytts ut frekvent genom åren. Faktum är att inga interiörer finns bevarade i oförändrat skick idag. Inredningen har helt enkelt varierat mycket, troligtvis i takt med de exteriöra förändringarna.

Samtidigt är slottet i Örebro inte bara känt för sin exteriör – utan även just interiören uppskattas ofta av besökare (som i så många andra slott). Frågan är hur slottet ser ut om ytterligare hundra år – kanske finns det betydligt mer avslappande möbler i form av till exempel sköna fåtöljer och någon sittpuff här och var? Detta går givetvis bara att spekulera i.

Slottet idag

Verksamheten i slottet idag ser inte riktigt likadant ut som det gjorde förut. Idag hålls här konferenser, utställningar och andra typer av visningar för allmänheten. Här finns även en turistbyrå och en restaurang att slappna av i efter en rundvandring eller konferens. Som nämnt tidigare i den här texten används fortfarande delar av slottet som residens för Örebro läns landshövding.